Импресум

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
Петре Димитров

Редакција
Силвана Жежова
Камелија Делија
Никола Осило

еМагазин е проект на Здружението на граѓани „Центар за развој и унапредување на новинарството“


Број за контакт: +389 72 44 38 44
МАРКЕТИНГ: +389 78 356 509


E-пошта редакција:
[email protected]


E-пошта Петре Димитров:
​​[email protected]


E-пошта Силвана Жежова:
​​[email protected]


E-пошта Камелија Делија:
[email protected]


E-пошта Никола Осило:
​​​​[email protected]


ВРВ